Wij Worden Beter

Bewustwordingscampagne voor de gevolgen van long covid

Over ons

Wij zijn een groep professionals uit de marketing-, communicatie- en mediawereld die aandacht vragen voor de blijvende gevolgen van long covid. Onze bewustwordingscampagne 'Wij Worden Beter' is een oproep voor solidariteit en begrip voor patiënten met long covid.

woman in black long sleeve shirt
woman in black long sleeve shirt
doctor sitting at the table in front of girl
doctor sitting at the table in front of girl
person wearing gold wedding band
person wearing gold wedding band

Waarom dit initiatief

Hoe we helpen

Wij maken en plaatsen een bewustwordingscampagne. De teaser video ziet u op deze pagina. Later zullen we aanvullende diensten toevoegen.

Wij vinden dat er in de marketing, communicatie en mediawereld te weinig aandacht voor long covid is en wij willen het stille leed dat zich daar afspeelt onder de aandacht brengen, met als doel iedereen die daar werkt te verenigen om daar gezamenlijk iets aan te gaan doen.

Neem contact op